ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wietrzychowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych”.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy