OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że jest możliwość zgłaszania się chętnych osób z terenu gminy Wietrzychowice posiadających ściągnięty azbest z budynków do jego odbioru. Termin zgłaszania do 3 grudnia 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się w tym roku zostaną przesunięte na 2021 r.

 

                                                                       Wójt Gminy Wietrzychowice

                                                                                /-/ mgr Tomasz Banek