Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-11/
Export date: Fri Sep 30 16:33:31 2022 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nazwa zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej, oraz budowę  wiaty zadaszonej z elementami małej architektury, oraz oświetlenia- na części działek  nr 446, 748 i 814 w miejscowości  Miechowice Wielkie dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego - Trasy Rowerowe Podgórza”.
Post date: 2019-03-19 10:10:16
Post date GMT: 2019-03-19 10:10:16