Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-16/
Export date: Sun Mar 3 13:26:57 2024 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa – Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w istniejącym pasie drogowym na działce nr 748 w m. Miechowice Wielkie.
Post date: 2019-06-04 09:24:22
Post date GMT: 2019-06-04 09:24:22