Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-4/
Export date: Sun Mar 3 12:24:22 2024 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy zamówienia pn. "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach".
Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Andrzeja Pudełko, Zakład Budowlano-Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno

  • cena brutto: 117 700,43 zł

  • okres gwarancji: 60 miesięcy


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zawiadomienia:
Post date: 2018-04-06 09:18:46
Post date GMT: 2018-04-06 09:18:46