Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn. “Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”.


Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Andrzeja Pudełko, Zakład Budowlano-Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno

  • cena brutto: 117 700,43 zł
  • okres gwarancji: 60 miesięcy

Do pobrania pełna treść przedmiotowego zawiadomienia: