Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-5/
Export date: Sat Mar 2 0:35:00 2024 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.
Zamawiający Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE Kazimierz Kołodziej ul. Bitwy pod Monte Casino 12b, 33-100 Tarnów

  • cena: 6 000,00 zł

  • termin płatności faktur: 30 dni od ich złożenia w siedzibie Zamawiającego


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zawiadomienia:
Post date: 2018-04-13 09:57:39
Post date GMT: 2018-04-13 09:57:39