Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zebranie-osp-wola-rogowska-2/
Export date: Tue Feb 27 18:56:03 2024 / +0000 GMT

ZEBRANIE OSP WOLA ROGOWSKA
23 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Wola Rogowska.

Zebranie sprawozdawcze miało na celu podsumowanie działań jednostki w 2019 r.
Druhny i druhowie pozytywnie ocenili zarząd i jednogłośnie przegłosowali absolutorium dla Zarządu OSP Wola Rogowska.Podczas zebrania ze względów organizacyjnych druhny i druhowie byli zmuszeni wybrać nowego Skarbnika oraz nowych członków Komisji Rewizyjnej.
W maju 2019 r. ze względu na wysoki stan wód wystąpiły lokalne podtopienia.
Strażacy z Woli Rogowskiej stanęli wówczas na wysokości zadania, chroniąc płody rolne i zabezpieczając przepompownie.
Jednostka wzorowo zaprezentowała się podczas uroczystości Gminnego Święta Straży.
Druhowie brali udział w Gminnych zawodach strażackich.

Na utrzymanie jednostki Gmina Wietrzychowice wydała kwotę 1000 zł.
W 2020 r. Pan Tomasz Banek zadeklarował wsparcie jednostki na poziomie nie mniejszym niż 3 500 zł.


 

 
Post date: 2020-02-25 07:25:56
Post date GMT: 2020-02-25 07:25:56