ZEBRANIE OSP WOLA ROGOWSKA

23 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Wola Rogowska.

Zebranie sprawozdawcze miało na celu podsumowanie działań jednostki w 2019 r.
Druhny i druhowie pozytywnie ocenili zarząd i jednogłośnie przegłosowali absolutorium dla Zarządu OSP Wola Rogowska.

Podczas zebrania ze względów organizacyjnych druhny i druhowie byli zmuszeni wybrać nowego Skarbnika oraz nowych członków Komisji Rewizyjnej.
W maju 2019 r. ze względu na wysoki stan wód wystąpiły lokalne podtopienia.
Strażacy z Woli Rogowskiej stanęli wówczas na wysokości zadania, chroniąc płody rolne i zabezpieczając przepompownie.
Jednostka wzorowo zaprezentowała się podczas uroczystości Gminnego Święta Straży.
Druhowie brali udział w Gminnych zawodach strażackich.

Na utrzymanie jednostki Gmina Wietrzychowice wydała kwotę 1000 zł.
W 2020 r. Pan Tomasz Banek zadeklarował wsparcie jednostki na poziomie nie mniejszym niż 3 500 zł.