ZEBRANIE OSP NOWOPOLE- PAŁUSZYCE

23 lutego br. w nowo wyremontowanej siedzibie jednostka OSP Pałuszyce-Nowopole przeprowadziła zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Podczas zebrania podsumowano działania jednostki w 2019 r.
Podkreślono bardzo aktywny udział strażaków podczas wystąpienia lokalnych podtopień w maju 2019 r.
Jednostka uroczyście świętowała Gminne Święto Straży w 2019r.
Brali także udział w Gminnych zawodach strażackich wraz z jednostką OSP Demblin zajmując wysokie drugie miejsce. Byli bardzo aktywni podczas manewrów odbywających się w lesie w Jadownikach Mokrych.

Jednostka na doposażenie otrzymała dotację od Gminy Wietrzychowice w kwocie 3 500 zł.
Ponadto dzięki środkom z dotacji z Państwowej Straży Pożarnej i środkom z Gminy (w sumie około 32 000 zł) wyremontowali pomieszczenia administracyjne wraz z kompleksowym remontem toalety.

Należy podkreślić, iż w budynku szereg prac dodatkowych związanych z remontem wykonał druh Piotr Moskal, za co składamy serdeczne podziękowania.