Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-18/
Export date: Wed Apr 24 19:01:59 2024 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zagospodarowanie części działki nr 564 w miejscowości Demblin, Gmina Wietrzychowice.
Do pobrania:

OGŁOSZENIE - Zaproszenie do składania ofert


Załączniki do Ogłoszenia:


1. Formularz Oferty


2. Przedmiar robót


3. Dokumentacja techniczna:
4. Umowa

Post date: 2020-08-25 13:10:25
Post date GMT: 2020-08-25 13:10:25