Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zagospodarowanie części działki nr 564 w miejscowości Demblin, Gmina Wietrzychowice.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE – Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz Oferty

2. Przedmiar robót

3. Dokumentacja techniczna:

4. Umowa