Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-4/
Export date: Mon Dec 11 22:47:16 2023 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH - ETAP I.

Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz Oferty


2. Przedmiar robót


3. Umowa


4. Dokumentacja techniczna

Post date: 2019-05-07 12:30:30
Post date GMT: 2019-05-07 12:30:30