Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH – ETAP I.

Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz Oferty

2. Przedmiar robót

3. Umowa

4. Dokumentacja techniczna