wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że na terenie Gminy Wietrzychowice odbędzie się w dniach 14 kwietnia i 15 kwietnia 2020 roku wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon tylko od samochodów osobowych oraz akumulatorów.

Odpady będą odbierane we wtorek 14 kwietnia 2020 r. z miejscowości Demblin, Pałuszyce, Nowopole, Wola Rogowska, Wyspa, Jadowniki Mokre oraz we środę 15 kwietnia 2020 r. z miejscowości Miechowice Małe, Przysiółek Dziady, Miechowice Wielkie, Sikorzyce oraz Wietrzychowice. Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed godz. 7.00 w miejscach
z których odbierane są pojemniki z odpadami komunalnymi. Przypominamy, iż podmiotem uprawnionym do zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i akumulatorów
w wyżej wymienionych terminach jest CONTECO Sp. z o.o. z siedzibą 33-130 Radłów, ul. Woleńska 15. W związku z epidemią COVID-19 prosimy
o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice dotyczących wywozu odpadów.

Więcej informacji: