14 PAŹDZIERNIKA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży. W tym szczególnym dniu, Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Przewodniczący Rady Gminy kierują swe najlepsze życzenia do nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Gminy Wietrzychowice.