Miechowice Małe

Budynek szkoły w Miechowicach Małych

Miechowice Małe należą do tych wiosek, które na lewym brzegu Dunajca pojawiły się najwcześniej na arenie pisanej historii. Wspomina o nich Wincenty Kadłubek. W 1210 roku klasztorowi Cystersów nadano dziesięciny z kilkunastu wiosek, w tym z Miechowic. Były one własnością klasztoru Cystersów z Jędrzejowa aż do 1503 roku. Od 1505 roku Miechowice Małe należały do Jana z Myszkowa. Pozyskał je w wymianie za inne wsie z opatem Cystersów Jakubem. Odtąd były Miechowice stale w posiadaniu szlacheckich właścicieli. Pod koniec XIX wieku, ostatnim właścicielem Miechowic Małych był Emil Jordan Stojowski.

  • powierzchnia: 486,69 ha
  • mieszkańcy: 509 osób
  • sołtys: Ewa Wojcieszek
  • rada sołecka: Stanisław Koziński, Małgorzata Kuczek, Dorota Kuma, Elżbieta Stryczek, Roman Szczypta

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Miechowic Małych: