Nowopole

Wiejski Dom Kultury w Nowopolu

Nowopole w zapisach historycznych jest stosunkowo młodą miejscowością. Pierwsze źródła wspominają wioskę dopiero w 1749 roku. W drugiej połowie XVII w. właścicielami Nowopola byli Wodziccy herbu Leliwa. W 1880 roku Nowopole stanowiło własność hrabiny Zofii Załuskiej, licząc wtedy 171 mieszkańców. Według danych historycznych w 1886 były tutaj zabudowania folwarczne i kilkanaście chat. W 1897 roku właścicielem Nowopola był Henryk Wysocki.

  • powierzchnia: 186,32 ha
  • mieszkańcy: 133 osób
  • sołtys: Anna Nowak
  • rada sołecka: Józef Kamysz, Grzegorz Duda, Krzysztof Samek, Maria Szczepańska, Adam Nowak.