3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA DLA POZIOMU PYŁU PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Szczegółowe informacje w załączniku

komunikat 27.01.2020