Ankieta – inwentaryzacja pieców i kotłów

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy w Wietrzychowicach przypomina o obowiązku wypełnienia ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i rodzaju źródeł ciepła oraz instalacji OZE.

Przekazane przez Państwa ankiety są niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy również mieszkańców którzy wypełniali już podobną ankietę w roku 2018 i 2019, a zmienili sposób ogrzewania budynku, prosząc o aktualizację podanych informacji. Wypełnienie przez Państwa ankiety informacyjnej, nie stanowi żadnej formy zobowiązania, pozwoli zebrać niezbędne dane do prowadzenia Bazy Inwentaryzacji.

Informujemy, że ankietę można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Wietrzychowicach a wypełnione ankiety można złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, elektronicznie na adres e-mail: gpn@wietrzychowice.pl, za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu.

Na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i wymianę pieca centralnego ogrzewania można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

Od nas samych zależy, jakim powietrzem będziemy oddychać, a tym samym jaki będzie stan naszego zdrowia.

W razie pytań lub wątpliwości podajemy nr kontaktowy:  14 6418045/18

Dziękujemy za współpracę i zwrot ankiety.

ANKIETA do pobrania  TUTAJ