APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Urząd Gminy Wietrzychowice jako jednostka samorządowa w pełni popiera

Apel Sejmiku Województwa Małopolskiego

z dnia 2 września 2020r.

w sprawie usprawnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.