ARTYKUŁ DOTYCZĄCY EDUKACJI W SPRAWIE PRZEMOCY W RODZINIE

Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie poświęcony jest podstawowym informacjom o pogotowiu „Niebieska Linia”

Artykuł dostępny poniżej: