BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: “Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00.

Darmowe badania mammograficzne odbędą się 7 lipca 2021 roku od godziny 10:00 do 18:00 pod remizą OSP, Wietrzychowice 128.

Informacje i zapisy: 12 6330218, 503 777 651

Spotkania edukacyjne w sali od godziny 15:00