BUDŻET GMINY WIETRZYCHOWICE NA 2018 ROK UCHWALONY

Jeszcze przed świętami w odremontowanym Domu Kultury im. Tadeusza Kościuszki w Nowopolu odbyła się ostatnia w 2017 roku Sesja Rady Gminy Wietrzychowice.  Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli budżet gminy Wietrzychowice na 2018 rok.

Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć:
– Pana Józefa Gawrona Wicewojewodę Małopolskiego,
– Pana Jacka Hudymę Etatowego Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego,
– Pana Stefana Dzika Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego,
– Ks. Kazimierza Borczewskiego – Proboszcza parafii Wietrzychowice,
– Panią Annę Górską Dyrektora DPS Wietrzychowice,
– Pana Sebastina Zabawę Komendanta Policji w Żabnie
– Pana Jerzego Behounka – Kierownika SG ZOZ

oraz innych, w tym wielu mieszkańców Nowopola.

Budżet na 2018r zakłada dochody na poziomie około 13 000 000 zł przy wydatkach inwestycyjnych na ponad 3 300 000 zł.

Dziękujemy mieszkańcom Nowopola na czele z Panią Anną Nowak sołtysem oraz Panu Piotrowi Moskalowi Przewodniczącemu Rady Gminy za pomoc w przygotowaniu jednej z najważniejszych sesji w tym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem Tarnowskiej.tv: