CIĘCIA PIELĘGNACYJNE W KORONACH DRZEW NA CMENTARZU WOJENNYM W WIETRZYCHOWICACH

Na cmentarzu wojennym nr 255 w Wietrzychowicach zostały wykonane prace pielęgnacyjne w koronach drzew zgodnie z pozwoleniem nr 159/A/2020 z dnia 20.04.2021r. na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie znak DT. IV. 5146.55.2021.ICh2.

Prace wykonała firma GardenWork.