DO STRAŻY POŻARNYCH Z WIETRZYCHOWIC PŁYNĄ DOTACJE – PONAD 150 000 ZŁ

Teren Gminy Wietrzychowice jest obszarem narażonym na wystąpienie powodzi. To właśnie u nas rzeka Dunajec i rzeka Kisielina kończy swój bieg wpadając do Wisły stwarzając przez to niemałe zagrożenie. Dlatego właśnie Wójt Gminy postawił sobie za cel doposażyć jednostki OSP działające na terenie Gminy głownie w sprzęt przeciwpowodziowy.

W 2017r jednostki OSP z terenu Gminy Wietrzychowice mają do wydania ponad 150 000 zł głownie na sprzęt ratunkowy i przeciwpowodziowy. Ta niemała kwota to efekt przekazanych środków z Gminy Wietrzychowice około 80 000 zł oraz dotacjom z Państwowej Straży Pożarnej około 54 000 zł oraz z Powiatu Tarnowskiego około 20 000 zł.
Dzięki tym środkom jednostki zakupią zestaw hydrauliczny, wysokowydajne pompy do wody brudnej, agregat prądotwórczy, radiostacje i inne ważne wyposażenie które jest niezbędne przy akcjach przeciwpowodziowych.