“DOBRZE SIĘ CZUJĘ, GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ”- KONKURS KRUS DLA DZIECI

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Do pobrania: