Dotacja z „Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno – sportowej – MIRS” w 2020 roku dla Sikorzyc

Dzięki dofinansowaniu z projektu „Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno – sportowej – MIRS” w 2020 roku Sikorzyce zostaną wzbogacone w kompleks sportowo- rekreacyjny.

Przy ścieżce rowerowej Velo Dunajec obok Domu Ludowego w Sikorzycach za niedługo rozpoczną się prace polegające na:
– pracach ziemnych,
– budowie małej architektury,
– budowie ogrodzenia,
– zakupie drobnego wyposażenia (w tym między innymi siatki i piłkochwytów),
– budowie parkingu,
– inne.

Dziękujemy serdecznie Panu Wojciechowi Skruchowi Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego za ogromne wsparcie przy tym dofinansowaniu.

Dziękujemy:
– Marszałkowi Województwa Małopolskiego:
Panu Witoldowi Kozłowskiemu

Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego:
– Panu Tomaszowi Urynowiczowi
– Panu Łukaszowi Smółce
– Pani Marcie Malec-Lech
– Panu Edwardowi Czesakowi