dzień seniora w Miechowicach Wielkich

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. W związku z czym 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, natomiast 20 października przypada Europejski Dzień Seniora.

Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne to święto, również w Naszym Klubie Seniora w dniu 23 października uroczyście go obchodziliyśmy. W uroczystościach wzięli udział Nasi Seniorzy oraz: Pan Tomasz Banek  – Wójt Gminy Wietrzychowice,  Pan Piotr Moskal  – Przewodniczacy Rady Gminy, Pani Jadwiga Gorla – Dyrektor Gminnego Ośrodka Klutury, Pani Dorota Czarna   – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy wraz z  koordynatorem Pania Barbarą Kamysz-Wietechą; Pani Jadwiga Łucarz – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z delegacją uczniów pod przewodnictwem Pani Moniki Kosman, którzy przygotowali część artystyczną oraz laurki dla wszystkich uczestników, wprowadzając tym samym wesołą atmosferę.

W tym szczególnym dniu, życzenia zdrowia, długich lat życia w dobrym zdrowiu,
w gronie najbliższych, pogody ducha oraz spełnienia wszystkich marzeń, złożyła
w imieniu wszystkich Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dorota Czarna oraz Pan Wójt -Tomasz Banek, który wyraził swoje uznanie dla naszych Seniorów za ich witalność, zaangażowanie, kreatywność i pomysły na spędzanie wolnego czasu. Pan Wójt wręczył Klubowiczom prezent w postaci tablicy z nazwą Klubu ” Radosna Przystań”, a także każdemu uczestnikowi  medal „Super Senior”. Kolejne prezenty ofiarowane dla klubowiczów to pamiątkowe tablo ze zdjęciem  oraz Album wydany na 45 lecie GOK. Po części oficjalnej i po wysłuchaniu programu artystycznego przygotowanego przez młodzież szkolną wszyscy delektowali się tortem przygotowanym na tę okazję oraz różnymi smakołykami. Podczas wspólnej biesiady nie zabrakło doskonałego nastroju, wspólnych śpiewów, zabawy a nawet tańca.