GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JADOWNIKACH MOKRYCH

15 grudnia br. odbył się oficjalny odbiór budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych.
W tym roku jest to już 4 budynek użyteczności publicznej z terenu Gminy Wietrzychowice, który przeszedł głęboką termomodernizację.

W ramach głównych prac:
– wyremontowano dach,
– wymieniono okna,
– wykonano izolację ścian fundamentowych,
– ocieplono budynek styropianem,
– wykonano nową elewację,
– wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych,
– zainstalowano fotowoltaikę na dachu budynku.

Wartość tej inwestycji to około 550 000 zł przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz środkach z budżetu gminy.

Sprawnie i dobrze wykonaną pracę zawdzięczamy firmie TRANS ART Artur Trytko oraz partnerowi wykonawcy Zakładowi Murarsko – Tynkarskiemu Stanisław Wałaszek.

Podziękowania kierujemy do Pani Sabiny Nowak Zastępcy Wójta Gminy Wietrzychowice oraz pracowników Urzędu Gminy za profesjonalizm od etapu projektu termomodernizacji do realizacji, Pana Wojciecha Skrucha Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego za merytoryczną pomoc przy realizacji projektu unijnego.

Dziękujemy radnym Gminy Wietrzychowice w szczególności Pani Annie Kozłowskiej, Pani Urszuli Kogut oraz Panu Wiktorowi Urbanowi za owocną współpracę przy realizacji tego obiektu.

Na to wydarzenie przyjęli zaproszenie: Pan Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Skruch Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Roman Łucarz Starosta Tarnowski waz z małżonką Panią Jadwigą Łucarz Dyrektorem ZSP w Wietrzychowicach , Pan Stefan Dzik Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, ks. Marek Kogut dyrektor Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, Pani Sabina Nowak Wicewójt Gminy Wietrzychowice, Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice, Radni Gminy Wietrzychowice: Pani Urszula Kogut, Pani Anna Kozłowska, Pan Zbigniew Curyłło, Pan Stanisław Magiera, Pan Wiktor Urban sołtys sołectwa Jadowniki Mokre, Pani Jadwiga Gorla Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na Tarnowskiej.tv: