GMINA OTRZYMAŁA PROMESĘ NA ŻŁOBEK

 

Dofinansowanie do Żłobka w Wietrzychowicach – 363 000 zł

07 lutego odbyło się w Krakowie spotkanie, na którym Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oficjalnie odebrał promesę na utworzenie Żłobka w ramach rządowego programu Maluch +.

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu, wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 363 000 zł na adaptacje Żłobka w budynku Przedszkola w Wietrzychowicach oraz przebudowę placu zabaw.

Promese wszystkim przedstawicielom samorządów wręczył  Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski.

Do przygotowania Żłobka w Wietrzychowicach gmina dołoży z własnego budżetu około 100 000 zł.

Wójt Gminy kieruje swe podziękowania dla  wszystkich pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na czele z Panią Minister Marleną Maląg, Pana Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego, zastępcy Pana Zbigniewa Strarzec oraz Pana Józefa Leśniaka.

Ogromne podziękowania również dla pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach za świetnie wykonaną pracę.