Gmina Wietrzychowice otrzymała kolejne 200 000 zł na remontdróg

Gmina Wietrzychowice otrzymała kolejne 200 000 zł na remont dwóch dróg. To już druga dotacja na drogi od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tym roku. W sumie otrzymaliśmy, aż 450 000 zł co jest ogromnym wsparciem dla naszej “małej ojczyzny”.

W ramach obecnego dofinansowania do remontu została wytypowana droga gminna ,,Lipiańska” w Woli Rogowskiej oraz droga ,,Do Gniadego – Las” w Jadownikach Mokrych.

Serdeczne podziękowania za wsparcie ślemy:
– Pani Premier Beacie Szydło,
– Panu Joachimowi Brudzińskiemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wielkim wyróżnieniem dla Pana Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice, był fakt, iż mógł odebrać dotację na drogi z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Kozłowskiego, Pana Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego oraz w obecności Pana Kazimierza Wiatra Senatora RP.

Źródło: Kurier Tarnowski