GMINA WIETRZYCHOWICE OTRZYMAŁA KOLEJNE DOFINANSOWANIE DO REMONTU DRÓG W KWOCIE: 93 364,00 ZŁ

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego w 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Gmina Wietrzychowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała 93 364,00 zł na Remont drogi gminnej 202824K “Miechowice Wielkie przez Wieś” działka
ewid. nr 492 w miejscowości Miechowice Wielkie w km 1+514 – 2+114.

Słowa podziękowania kierujemy do:
– Pana Premiera Mateusza Morawieckiego,
– Pani Wicepremier Beacie Szydło,
– Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu,
– Panu Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi,
– Panu Wicewojewodzie Zbigniewowi Starzec,
– Pani Wicewójt Sabinie Nowak oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Pełna lista gmin, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w materiale poniżej: