GMINNE DOŻYNKI ORAZ OBCHODY 125-LECIA OSP W DEMBLINIE

28 sierpnia br. w miejscowości Demblin odbyły się Gminne Dożynki połączone ze 125-leciem OSP w Demblinie. Uroczystości rozpoczęły się od przejścia korowodu z wieńcami dożynkowymi oraz pocztów sztandarowych przedstawicieli OSP zaproszonych na uroczystości 125-lecia  do kaplicy, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Po mszy świętej wszyscy zebrani uczestniczyli w przemarszu na plac obok Domu Ludowego w Demblinie, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Po przywitaniu zebranych gości przez Pana Wójta Tomasza Banka oraz Panią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jadwigę Gorla rozpoczęto obchody 125-lecia OSP Demblin. W krótkiej przemowie Prezes OSP Demblin Pani Barbara Partyka przybliżyła zarys historyczny jednostki OSP Demblin, po czym przystąpiono do wręczenia medali dla zasłużonych druhów OSP. W następnym punkcie uroczystości głos zabrali: Poseł na sejm RP Pan Stanisław Bukowiec, Komendant Komisariatu Policji w Żabnie Pan Dominik Rzepecki, w imieniu Pana Andrzeja Kosieniaka- Kamysza jego współpracownik Pan Tomasz Jacek, następnie Członek Rady Powiatu Pan Stefan Dzik oraz Pan Grzegorz Duda. Na tym zakończono obchody 125-lecia OSP Demblin i przystąpiono do dalszej części uroczystości, czyli konkursu wieńców dożynkowych. W wyniku obrad Komisji w składzie: Pani Agnieszka Bernardy, Pani Aneta Żurek oraz Bernadeta Baran, pierwsze miejsce w konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy przyznano sołectwu Sikorzyce, zaś nagrodę publiczności zdobyło sołectwo Miechowice Wielkie.

Każe sołectwo jak co roku przygotowało stoiska z tradycyjnymi daniami do degustacji. Swoje stoisko mieli również starości dożynkowi Pani Barbara Partyka oraz Pan Józef Partyka.Dla najmłodszych przygotowano z kolei atrakcje w postaci dmuchanej zjeżdżalni, placu zabaw, stoiska z lodami tradycyjnymi oraz stosika z gadżetami i zabawkami. Cała uroczystość zakończyła się zabawą taneczną przy muzyce zespołu „Marek i Agnieszka”.

Serdecznie podziękowania  za obecność dla Pana Stanisława Bukowca- Posła na Sejm RP, Pana Stefana Dzika- Członka Rady Powiatu Tarnowskiego, Pana Tomasza Jacka, Komendanta Komisariatu policji z Żabnie Pana Dominika Rzepeckiego  oraz Pana Grzegorza Dudy. Za celebrację uroczystej mszy świętej dziękujemy księdzu Mateuszowi Hojdakowi. Szczególne podziękowania kierujemy również dla Sołectwa Demblin na czele z sołtysem Panem Sylwestrem Wojciechowskim oraz druhom OSP Demblin na czele z Prezesem Panią Barbarą Partyka, za trud i poświęcony czas w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy Pani Jadwidze Gorla- Dyrektor GCK w Wietrzychowicach za organizację imprezy  oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Demblinianki za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości i wszystkim przybyłym w tym dniu na Dożynki Gminne.