Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na 2021 r.

Przypominamy, że od dnia 03 listopada 2020 roku do odwołania Starostwo Powiatowe w Tarnowie zawiesiło osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim.

Od tego dnia porady prawne odbywają się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.). Aby skorzystać z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość , należy umówić się telefonicznie w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 ( w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem:  https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnowski


DO POBRANIA: