Harmonogram odbioru odpadów komunalnych- II półrocze 2018 roku

W załączeniu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018 roku.