HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPIEC-GRUDZIEŃ 2019 r.

W ZAŁĄCZENIU HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPIEC-GRUDZIEŃ 2019 r.