INFORMACJA

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje: na początku lipca została podpisana umowa na remont cmentarza wojennego z pierwszej wojny światowej, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków usytuowany na cmentarzu parafialnym w Wietrzychowicach jako wydzielona kwatera. Najtańszą ofertę złożyła i wykonywać prace będzie „FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA” 33-111 Koszyce Wielkie ul. Na Ścieżki 13 Pani Haliny Cieszek. Inwestycja będzie głównie polega na:

– konserwacji elementów metalowych – krzyże duże

– konserwacji elementów metalowych- krzyże małe

– demontaż bramy wejściowej

– uzupełnienia ślusarskie i naprawa uszkodzonych fragmentów elementów bramy

– oczyszczenie i malowanie farbami bramy furtki z prętów ozdobnych

– transport na budowę i osadzenie bramy

– obramowanie mogił

Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego.