INFORMACJA

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuje, że postępowanie dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice zostało unieważnione w części:

1. Część I pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Małe

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione

2. Część II pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wietrzychowice

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

3. Część III pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sikorzyce

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

4. Część IV pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Wielkie

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.


Do pobrania pełna treść wyników postępowania dot. unieważnienia przedmiotowego postępowania: