INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z wykonaniem nakładki bitumicznej czasowo wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1336K w miejscowości Wola Rogowska pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1335K, a wjazdem do centrum Demblina.

Wyłączenie odcinka potrwa od godziny 8:00 do godziny 18:00 w dniach 19-20.09.2018 r.

Proponowany objazd prowadzi drogami powiatowymi 1336K i 1305K przez Wolę Przemykowską, Zaborów, Jadowniki Mokre i Miechowice Wielkie.


Do pobrania: