INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomiocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku ze zmianą kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r ( Dz.U. z 2018 r. poz.1358), od dnia 1 października 2018 r. uległo zmianie kryterium dochodowe w pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł,
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308,00 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wynosi 200% kryterium określonego w Rozporządzeniu  tj :

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.402,00 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1.056,00 zł

W związku z powyższym osoby zainteresowane  korzystaniem z pomocy w formie produktów żywnościowych z Banku Żywności proszone są o zgłasznie się do GOPS w Wietrzychowicach do 19 października 2018 r.