INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie w dniu 29 stycznia 2019 r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty będą wydawane w dniach od 28.01.2019 r do 30.01.2019 r. w godzinach pracy GOPS.