INFORMACJA

Zgodnie z zapytaniami mieszańców dotyczącymi ścieżki rowerowej informujemy, iż Wójt Gminy Wietrzychowic Pan Tomasz Banek wystosował pismo do Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w Radzie Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha z prośba o pomoc i przychylność co do realizacji inwestycji związanej z powstaniem dodatkowego odcinka ścieżki w ramach „Wiślanej trasy rowerowej” na działce nr 677 (Wietrzychowice) i działce nr 385 (Miechowice Wielkie) o długości 2.300 metrów.

W odpowiedzi na prośbę Wójta Gminy Wiceprzewodniczący Komisji nadał interpelacje do Marszałka Województwa Małopolskiego.

W załączeniu Interpelacja: