INFORMACJA

Informacja z sesji otwarcia ofert  w dniu 11 marca 2019 godz. 9.15 dot. zadania: Remont drogi nr K202824 “Miechowice Wielkie przez wieś” działka nr 492 w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114.


Do pobrania: