INFORMACJA

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 19 kwietnia 2019 godz. 9.15 dot. zadanie pn:

1.Remont drogi gminnej „Do Morgów” nr K203032 dz. ewid. nr 670 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+420,

2.Remont drogi gminnej „Błonie k. Kowala” nr K202969 dz. ewid. nr 560 w miejscowości Wietrzychowice w km 0+000-0+260,

3.Remont drogi gminnej  „Na Zadworzu” nr K202631 dz. ewid. nr 595 w miejscowości Demblin w km 0+000-0+600.


Do pobrania: