Informacja

Działając na podstawie art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U.  z  2018r.  poz. 2268/,
z którego wynika, że w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą  wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Tarnowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy uprawiają pola wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, iż są zobowiązani do przestrzegania tego zakazu i niewykonywanie żadnych czynności związanych z uprawą, sadzeniem drzew lub krzewów w pasie 3 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego tj. zaorywanie gruntu, bronowania itp.