informacja

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy

 w Rodzinie

informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Tarnowie jest organizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego, zobowiązane orzeczeniem sądu do udziału w programie lub zgłaszające się dobrowolnie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w PCPR Tarnów, ul Szujskiego 66, IV p., pokój 413, lub pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać się również  do GOPS Wietrzychowice osobiście, pokój 25 lub telefonicznie  tel. 146418150.