INFORMACJA

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 23.09.2019 r odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont cmentarza wojennego w Miechowicach Małych – ETAP I”, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego. Łączna kwota zadania wyniosła 39.237,00 zł.