INFORMACJA

Wójt Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje że zostały zakończone prace remontowe na cmentarzu z I Wojny Światowej w Miechowicach Małych finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.