INFORMACJA

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,
że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia
27 stycznia 2020r
. otrzyma partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym  1.402,00 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od 27.01.2020r do 31.01.2020r
w godzinach pracy GOPS. Zapraszamy mieszkańców Gminy z własnymi siatkami i pudełkami.